Mzdová agenda

Kompletní outsourcing v oblasti zpracování mezd
 1. Komunikace s úřady
  Registrace a odhlášení zaměstnanců u všech příslušných úřadů.
 2. Kompletní mzdová agenda
  Pravidelný měsíční výpočet mezd na základě docházky pracovníků předkládané zákazníkem.
 3. Povinné měsíční hlášení
  Zajištění všech povinných měsíčních hlášení pro jednotlivé státní instituce (SSZ, ZP, FÚ, ÚP apod.).
 4. Roční výkazy
  Zpracování ročních výkazů (roční vyúčtování zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, roční zúčtování daně s příjmu zaměstnanců, ELDP…).
 5. Zastupování při kontrolách
  Zastupování zákazníka při všech kontrolách mzdové agendy ze strany státních institucí (SSZ, ZP, FÚ, ÚP).
 6. Reporting
  Reporting  dle specifických požadavků zákazníka.

Aktuality

Zajistíme vše okolo řízení lidských zdrojů
 1. Pracovní dokumenty
  Pracovní smlouvy pro všechny druhy pracovních poměrů, platové, mzdové výměry, hmotná odpovědnost apod.
 2. Analýzy
  Zpracování pravidelných i nárazových analýz ze mzdové a personální agendy dle požadavků managementu zákazníka.
 3. Hodnocení zaměstnanců
  Podpora při nastavení a administraci hodnocení zaměstnanců, systému benefitů včetně daňového dopadu.
 4. Směrnice a metodiky
  Podpora při vytváření metodik a směrnic v oblasti personalistiky a mezd.
 5. Speciální požadavky
  Poradenství se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, chráněná pracovní místa.
 6. Personální administrativa
  Administrace výběrových řízení, popisy pracovních míst, nastavení adaptačního procesu.