Personalistika

Personalistiku vnímáme jako úřednickou i kreativní práci. Na základě reakcí našich klientů jsme hrdí na fakt, že zvládáme oba její póly: jak vedení přesné agendy ve formě náležitě zpracovaných dokumentů, tak umění empatického jednání s lidmi. Jsme odborníky nejen na nutné evidence, ale také na výběr zaměstnanců a jejich další profesní růst. Podílíme se na systematickém vyřešení všech záležitostí okolo pracovních poměrů, dob a náplní. Komplexní pohled na personalistiku označujeme zkratkou Personalistika 360°. Co všechno v rámci tohoto celistvého přístupu k věci nabízíme?

ADMINISTRATIVA

pracovní smlouvy a dohody, platové a mzdové výměry, dohody o hmotné odpovědnosti a další pracovněprávní dokumenty

HODNOCENÍ

provázání personalistiky a mezd; systematizace ohodnocení zaměstnanců včetně benefitů a jejich daňového dopadu

METODIKA

dohled nad běžnými procesy i příprava směrnic pro méně časté situace; účinné řešení nutných evidencí; chráněná pracovní místa

NÁBOR

zkvalitnění průběhu výběrových řízení od přípravy pozic až po adaptaci nových pracovníků; podpora soudržnosti týmů a rozvoje zaměstnanců

ANALÝZY

kvalifikované personalistické rozbory s nadhledem externího subjektu; poradenství k ochraně osobních údajů včetně evropského nařízení GDPR

Vybrané úspěchy Partea v oblasti personální agendy

Vymysleli jsme harmonogram čerpání přesčasových hodin ke spokojenosti zaměstnavatele i zaměstnanců, samozřejmě za dodržení příslušných zákonných předpisů. 

Zajistili jsme hladký průběh nasazení nového docházkového systému a jeho provázání s dalšími procesy v personální a mzdové oblasti. 

Pomohli jsme vytvořit úspěšný tým s jasně nastavenými pracovními postupy a kompetencemi jednotlivých odborníků, stávajících i nově přijatých.

O nás

Partea nabízí vedení personální a mzdové agendy. Služby poskytuje všem fyzickým i právnickým osobám, včetně organizačních složek a příspěvkových organizací. Zabezpečuje nejen rutinní outsourcingové zpracování mezd a odvodů, jak je v oboru obvyklé, ale pokrývá veškerou personalistiku v celé její šíři, od HR administrativy až po kreativní práci s lidmi. Konkurenční výhodu představuje individuální zájem o každého klienta a schopnost vytvářet empatická řešení na míru. Samozřejmostí je možnost konzultací.